Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

undsen chiglel1 undsen chiglel2.jpeg undsen chiglel3.jpeg.jpeg undsen chiglel4.jpeg.jpeg.jpeg undsen chiglel5.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg undsen chiglel6.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg undsen chiglel7.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg undsen chiglel8.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg