Соёлын төв

Булган сумын Соёлын төвийн түүхээс сөхвөл 1956 онд 150 хүний суудалтай сумын клубын суурь тавигдсанаар анхны соёлын байгууллагын эх суурь тавигдSAM_1718аж улмаар  1961 онд тухайн үеийн нэгдлийн дарга Ц. Доржийн үед  ашиглалтанд орсон байна. Анхны клубын эрхлэгчээр Цэгмид хэмээх хүн ажиллаж байжээ.  Орон нутгийн иргэд хөдөлмөрчдөд соёл урлагийн үйлчилгээ үзүүлж, сайн дурын уран сайханчдын авьяас чадварыг хөгжүүлсэний үр дүнд 1999 онд Жамбын Цагаачин, 2000 онд Арслангийн Энхтүвшин, Б. Урантогос нар улсын тэргүүний уран сайханч цол тэмдэг, 2001 онд А. Энхтүвшин Соёлын тэргүүний ажилтан, 2011 онд Ц. Сүхбат, С. Болорцэцэг, Ж. Батнансал нар ардын авьяастан цол тэмдэгээр тус тус шагнагдсан байна.  Тус Соёлын төв нь 2001 онд дахин шинээр баригдсан ба өдгөө 13051 ном бүхий фонд, 10 уншигчтай уншлагын танхим, 81 үзмэрийн сан хөмрөг бүхий орон нутаг судлалын музейн фонд, 160 хүний суудалтай үзвэрийн заал, орчин үеийн кино үзвэрийн техник хэрэгсэл, болон үндэсний хөгжим, үлээвэр хөгжмийн зэмсэгээр бүрэн хангагдсан, 7 хүний орон тоотойгоор иргэдийн соёлын эрэлт хэрэгцээг хангахуйц техник хэрэгсэлээр хангагдан орчин үеийн Соёлын байгууллага болон өргөжин хөгжиж байна.

Цаашид сум орныхоо соёл урлагийг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ хөдөөгийн иргэдийг соёл урлаг, ном хэвлэл мэдээллээр хангах, мэдээлэл аргазүйн төв болгох зорилт тавин ажиллаж байна.

Мэдээлэл

Хэрэгжүүлсэн ажил

 

1 Байгууллагын нэр, лого Соёлын төв, байгууллагын зургийг хийгээрэй

 

2 Байгууллагын эрхэм зорилго Сумын иргэд, хүүхэд багачууд, залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, соёл мэдээлэл, нийгмийн хөгжлийн төв болгоход оршино.
3 Байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго Соёл мэдээллийн төв болгох зорилгод хүрэхэд материаллаг баазыг орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжөөр хангаж, мэргэжлийн боловсон хүчнийг системтэй бэлтгэж, барилга байгууламжийг стандартын дагуу өргөтгөх, хөрөнгө хуримтлуулах эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэнэ.
4 Байгууллагын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл Соёлын  иж бүрэн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх
 

5

 

Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт

 

Тус байгууллага нь 6 орон тоотойгоор соёлын олон талт үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэж байна.
6 Байгууллагын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, заавар Соёлын тухай хууль, Соёлын өвийн хууль,  Төрөөс баримтлах соёлын бодлого,Номын сангийн тухай хууль, Монгол хэлний хууль,
7 Нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан  тогтоол, шийдвэр БСШУСайдын 2013 оны 345 дугаар тогтоол, Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн  2015 оны 01 сарын 14-ны өдрийн 06 тоот тогтоол

 

8 Тухайн жилийн төсөв,  төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн төсөв Нягтлангаас ав
9 Хагас болон бүтэн санхүүгийн жилийн тайлан Нягтлангаас ав
10 Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт Нягтлангаас ав
13 Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр Морин хуур-Уртын дуу үндэсний хөтөлбөр, Хөөмий үндэсний хөтөлбөр, Соёлын өвийг  бүртгэн баримтжуулах хөтөлбөр, Угийн бичиг хөтлөх хөтөлбөр,
14 Шинэ мэдээ, мэдээлэл /хугацаа давтамж/ Морин спорт уяачдын холбооны 20 жилийн ойд  зориулан зохион байгуулсан “Дуун төвөргөөнтэй аялгуу” тэмцээнд ардын авьяастан Г.Нямбаяр, М.Хүрэлсүх нар амжилттай оролцож Г.Нямбаяр дэд байрыг эзэлсэн.
15 Хаяг байршил Дорнод аймаг Булган сум  Өндөр хошуу                   1 дүгээр баг
16 Улирал, жилийн үйл ажиллагааны тайлан  
17 Статистик мэдээ мэдээлэл  
18 Санал,хүсэлт, өргөдөл, гомдол хүлээн авах Одоогоор соёлын төвд 8 өргөдөл гаргасныг бүрэн шийдвэрлэсэн.
20 Вэбсайтын  бүтэц Сумын вэбсайтад байгууллагын танилцуулгыг бүрэн оруулж, улирал  бүр мэдээллийг шинэчилж байна.
25 Хуулийн төслийг олон нийтэд хүргэж санал авах  
26 Зургийн цомог  
29 Захирамж, тушаал, шийдвэр  

Хүний нөөц

1 Албан хаагчийн ёс дүрэм   Төрийн албаны хууль,Төрийн албан хаагчийн баримтлах ёс зүйн  9 зарчим
2 Хүний нөөцийн стратеги түүний хэрэгжилтийг хянах үнэлэх журам Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх тухай, Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх
3 Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ МУ-ын ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын хавсралтын   дагуу  ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэгжүүлж байна.
4 Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ Төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний дагуу ажил үйлчилгээг үнэлж хэрэгжүүлж байна.

 

 

 

ДОРНОД АЙМГИЙН БУЛГАН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ

 

 

 

 

ДОРНОД АЙМГИЙН БУЛГАН СУМЫН ЦАХИМ ХУУДСАНД

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН БАЙДАЛ

  2015.03.24

Мэдээлэл

Хэрэгжүүлсэн ажил

 

1 Байгууллагын нэр, лого Булган сумын Засаг даргын Тамгын газар

 

2 Байгууллагын эрхэм зорилго Иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээг  нээлттэй ил тод, шуурхай чанартай хүргэж , хууль ёсыг чандлан сахиж иргэдийн амьдралд таатай нөхцлийг бүрдүүлнэ.

 

3 Байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго Соёл мэдээллийн төв болгох зорилгод хүрэхэд материаллаг баазыг орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжөөр хангаж, мэргэжлийн боловсон хүчнийг системтэй бэлтгэж, барилга байгууламжийг стандартын дагуу өргөтгөх, хөрөнгө хуримтлуулах эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэнэ.
4 Байгууллагын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл Соёлын  иж бүрэн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх
 

5

 

Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт

 

Тус байгууллага нь
6 Байгууллагын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, заавар Соёлын тухай хууль, Соёлын өвийн хууль,  Төрөөс баримтлах соёлын бодлого,Номын сангийн тухай хууль, Монгол хэлний хууль,
7 Нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан  тогтоол, шийдвэр Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн тухай, Төсвийн тухай хууль
8 Тухайн жилийн төсөв,  төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн төсөв  
9 Хагас болон бүтэн санхүүгийн жилийн тайлан  
10 Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт  
13 Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр Морин хуур-Уртын дуу үндэсний хөтөлбөр, Хөөмий үндэсний хөтөлбөр, Соёлын өвийг  бүртгэн баримтжуулах хөтөлбөр, Угийн бичиг хөтлөх хөтөлбөр,
14 Шинэ мэдээ, мэдээлэл /хугацаа давтамж/ Морин спорт уяачдын холбооны 20 жилийн ойд  зориулан зохион байгуулсан “Дуун төвөргөөнтэй аялгуу” тэмцээнд ардын авьяастан Г.Нямбаяр, М.Хүрэлсүх нар амжилттай оролцож Г.Нямбаяр дэд байрыг эзэлсэн.
15 Хаяг байршил Дорнод аймаг Булган сум  Өндөр хошуу                   1 дүгээр баг
16 Улирал, жилийн үйл ажиллагааны тайлан  
17 Статистик мэдээ мэдээлэл  
18 Санал,хүсэлт, өргөдөл, гомдол хүлээн авах Одоогоор соёлын төвд 8 өргөдөл гаргасныг бүрэн шийдвэрлэсэн.
20 Вэбсайтын  бүтэц Сумын вэбсайтад байгууллагын танилцуулгыг бүрэн оруулж, улирал  бүр мэдээллийг шинэчилж байна.
25 Хуулийн төслийг олон нийтэд хүргэж санал авах  
26 Зургийн цомог  
29 Захирамж, тушаал, шийдвэр  

Хүний нөөц

1 Албан хаагчийн ёс дүрэм   Төрийн албаны хууль,Төрийн албан хаагчийн баримтлах ёс зүйн  9 зарчим
2 Хүний нөөцийн стратеги түүний хэрэгжилтийг хянах үнэлэх журам Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх тухай, Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх
3 Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ МУ-ын ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын хавсралтын   дагуу  ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэгжүүлж байна.
4 Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ Төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний дагуу ажил үйлчилгээг үнэлж хэрэгжүүлж байна.

 

 

 

ДОРНОД АЙМГИЙН БУЛГАН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ