Булган сумын цэцэрлэг

Цэцэрлэг нь 2013 – 2014 оны хичээлийн жилд 15 багш ажилтан 90 хүүхэдтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 Өв уламжлалаа дээдэлж

Өвгөд дээдэсдээ ачлалтай

Эх орондоо хайртай

Эрдэм боловсрол төгс

Орчин цагийн сэтгэлгээтэй

Оюунлаг багачууд бидний ирээдүй гэсэн эрхэм зорилгыг дэвшүүлж, хүүхэд бүрийг ардын ёс заншил, хэл соёл, өв уламжлалаа хүндэтгэн дээдлэхэд төлөвшүүлж, тэдний заяагдмал авьяас чадварыг нээж илрүүлж, хөгжүүлэх арга зүй, технологийг боловсруулан хэрэгжүүлж, сурч хөгжих боломжийг хангасан таатай орчинг бүрдүүлж бүтээлчээр ажиллана гэсэн зарчмыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.