Булган сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн  Хурал нь нутгийн захиргааны  байгууллагын үйл   ажиллагаанд хяналт тавьж, сумын болон иргэдийн өмнө тулгамдсан асуудлыг  хуулийн хүрээнд бие даан шийдвэрлэж, сумын хэтийн  төлөвлөгөөнд тусгасан хөгжлийн  бодлогын хэрэгжилтийг  хангуулах эрхэм  зорилгыг тавьж, сум  орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн нэн  чухал асуудлыг  оновчтой шийдвэрлэх, нутгийн  өөрөө удирдах байгууллагыг  чадавхжуулах эрхэм зорилго болгон ажиллаж байна.

IMG_4519 IMG_4432 IMG_4511-1024x682