Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …

Нэг. САНАЛ АВАХ УРИЛГА  2016.05.18  [БУЛГАН СУМ ЗДТГ] нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс [ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ]–ыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна. 1. Санал ирүүлэхэд шаардагдах матщриал [техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар гэх мэт]-ыг хавсаргасан болно. 2. Саналыг [2016.05.26 13 цаг]-аас өмнө (Булган сум ЗДТГ  Засаг даргын орлогчийн өрөөнд] хаягаар ирүүлнэ. 3. Саналын нээлтэд оролцох […]

Дэлгэрэнгүй …
Page 1 of 212