Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Огноо : _2014.03.31___________ Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган сумын наадмын талбайг зөөж шинээр барих____________ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОНТ-02-2014____________   [Дорнод аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газар] эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Булган сумын наадмын талбайг зөөж шинээр барих ажил]–ыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.   Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) […]

Дэлгэрэнгүй …

Нэг.  ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА ___             Дорнод аймаг Булган сумын Засаг даргын Тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Булган сумын Засаг даргын дээврийн засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.   Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.   Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт […]

Дэлгэрэнгүй …

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 04 дүгээр сарын 03-ны   өдрийн 02 дугаар албан даалгаварын биелэлт                                                                                                                       …..Булган… сум № Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл,   тоо хэмжээ, хүчин чадал Ажлын төрөл Хүчин чадал, биет хэмжээгээр /.. Ортой, хүүхдийн, суудалтай, км   .. гэх мэт/ Байршил Төсөвт өртөг /сая.төг/ Тухайн […]

Дэлгэрэнгүй …

Худалдан авах   ажиллагааг тайлагнах журмын 1  дүгээр хавсралт МАЯГТ 1 БАТЛАВ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН   ЗАХИРАГЧ ЗАХИАЛАГЧИЙН 2014 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ № Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил,   үйлчилгээний нэр төрөл, […]

Дэлгэрэнгүй …

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2005 оны 12 дугаар   сарын 01-ний өдөр Улаанбаатар хот   ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл   1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг […]

Дэлгэрэнгүй …

        МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ       2002 оны 06 дугаар   сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот       ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ       НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ   Нийтлэг үндэслэл   1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт   1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төрийн алба /цаашид “төрийн алба” гэх/-ны ангилал, зарчим, […]

Дэлгэрэнгүй …

БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ  ЗОРИЛГО. Бүртгэлийн байгууллага нь Иргэнд суурилсан бүртгэлийн үнэн бодитой төрийн ой санамжийг бий болгох зорилт нь төр, иргэнийг холбосон бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх, төрийн бүртгэлийн үйлчилгээгээр иргэний эрхийг хангахад оршино. Иргэний гэр бүлийн дараахи бүртгэлтэй : Төрсний бүртгэл Эцэг тогтоолтын бүртгэл /шинэ, хуучин/ Гэрлэлтийн бүртгэл  /Гэрлэлт сэргээлт, цуцлалтын / Овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл […]

Дэлгэрэнгүй …
Page 3 of 3123