Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …

2020 онд орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 15 ажлыг 236 950,0 мянган төгрөг хийхээр төлөвлөөд байна.

Дэлгэрэнгүй …

умын Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/54 тоот захирамжаар ажлын хэсэг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдан 2 удаа хуралдаж Төрийн албан хаагчдын орон сууцны тендерийн баримт бичгийг боловсруулан дуусч Tender.gov.mn сайтад цахимаар зарлалаа.

Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Page 1 of 41234