Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнд хязгаарлалт тогтоох тухай

Дэлгэрэнгүй …

Бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Дэлгэрэнгүй …

Ажлын горимд өөрчлөлт оруулах тухай

Дэлгэрэнгүй …

ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй …

АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй …

КОРОНО ВИРУС ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй …

ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй …

ЭД ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭЖ АВАХ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй …

БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖСЭНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Дэлгэрэнгүй …

АЗАРГА: АЙРГИЙН 1-9Д ХУРДАЛСАН МОРИНЫ ЦУВАА 1.Б.НАРАНБААТАР -хүрэн халзан -№486-Булган 2-р баг 2.Б.БАТ-ОТГОН -ухаа алаг №1381 Булган 3-р баг 3.Ч.ЭРДЭНЭ-ОРЧИН- хээр №365 Булган 2-р баг 4.Ч.БОЛД- саарал , №434 Булган 4-р баг 5.Э.БАТТӨР – ухаа №48 Булган 2-р баг 6.Н.ЭНХБОЛД- ухаа -№016 Булган 4-р баг 7.М.СУГАРЖАВ -хүрэн №039 Булган 3-р баг 8.Д.ГЭРЭЛБАТ – хээр №494 […]

Дэлгэрэнгүй …