Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …

Цэргийн бүртгэл явуулах тухай

Дэлгэрэнгүй …

Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах тухай

Дэлгэрэнгүй …

Санал асуулга цахимаар бөглөх зөвлөмж: Сэтгэгдэл хэсэгт /comment/ 1. Сум, баг, овог нэр, утасны дугаар бичих 2. Төрөл тус бүр дээр 0-2000 төгрөгний дүн тавих 3. Нэмэлт санал байвал бичих

Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …

Дугарын Сүхсайханыг сумын засаг дарга болгох тухай

Дэлгэрэнгүй …
Page 1 of 34123Next ›Last »