ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй …

ЭД ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭЖ АВАХ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй …

БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖСЭНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Дэлгэрэнгүй …

Улсын Онцгой комиссын шийдвэрээр 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны 0700 цагаас 03 дугаар сарын 16-ны 0700 цаг хүртэл замын хөдөлгөөнийг бүрэн зогсоосон.Иймд албан хаагчид, иргэдийг тогтвор суурьшилтай байлгаж, сумаас гарах, орох хөдөлгөөн хийлгэхгүй замын постод хүндрэл учруулахгүй байхыг мэдэгдье.Мөн өдрүүдэд шатахуун түгээх станцын үйл ажиллагааг хязгаарласныг мэдэгдье.

Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …