Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …

    Хэнтий аймагт төвтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг Хэрлэн голын сав газрын захиргааны дарга Д.Жадамбаа  ахлах мэргэжилтэн Т.Баатарсүх, мэргэжилтэн Ч.Сайнбаяр нарын ажлын хэсэг ирж сумын удирдлагууд, холбогдох мэргэжилтнүүд, иргэдийн төлөөлөлтэй уулзалт хэлэлцүүлэг хийж, ундны усны аюулгүй байдал иргэдэд, усны нөөц, ашиглалт сэдвээр  сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион явууллаа. Мөн хэлэлцүүлгийн үеэр Хэрлэн голын усны нөөцийн нэгдсэн […]

Дэлгэрэнгүй …