Хүүхдээ сонсох өдөр

Аймгийн Засаг даргын захирамж, Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдснаар 2018.05.01-ний өдөр “Хүүхдээ сонсох өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулав. Энэ удаагийн арга хэмжээнд хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн бүрэлдэхүүн болох Засаг дарга, цагдаа, сум болон сургуулийн нийгмийн ажилтнууд Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн сурагчдын төлөөлөл болох 43 хүүхэд оролцож сургууль, гэр бүлийн орчинд хүүхдэд […]

Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Дэлгэрэнгүй …
Page 1 of 21123Next ›Last »