Худалдан авах ажиллагааны үр дүн

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 04 дүгээр сарын 03-ны   өдрийн 02 дугаар албан даалгаварын биелэлт                                                                                                                       …..Булган… сум
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл,   тоо хэмжээ, хүчин чадал Ажлын төрөл Хүчин чадал, биет хэмжээгээр /.. Ортой, хүүхдийн, суудалтай, км   .. гэх мэт/ Байршил Төсөвт өртөг /сая.төг/ Тухайн онд санхүүжих /сая.төг/ Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Үнэлгэний хороо байгуулсан огноо E-procurement   сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Сонин   хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Тендер   зарлах огноо Тендер   нээх огноо Гэрээний   дүн (сая төг) Шалгарсан   аж ахуйн нэгж Гэрээ   байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ   байгуулсан огноо Гэрээ   дуусгавар болгох, дүгнэх огноо Тайлант   оны гүйцэтгэл Тайлбар,   тодруулга
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Улсын төсвийн хөрөнгөөр
1 1 Хүүхэд   залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх талбай барилга   угсралт Сагс,   гар бөмбөгийн талбай, хүүхдийн тоглоом, жудо бөхийн дэвжээ, чийрэгжүүлэлтийн   хэрэгсэл Булган   сум 1-р баг         155.0               61.0 Булган   сум ЗДТГазар Нээлттэй   тендер 2013.05.08 нийтлээгүй 2014.01.27 2014.01.27 2014.02.27 150.00 “Ээлшадай”   ХХК, захирал Б.Нямдаваа 88605252 2014.02.25 2014.03.04 2014.05.25 Ажил   бүрэн дууссан хүлээлгэж өгсөн
2 2 Булган   сумын Засаг даргын Тамгын газрын тээврийн ажил барилга   угсралт Шувуу   нуруу дээвэр Булган   сум 1-р баг           48.0              48.0 Булган   сум ЗДТГазар Харьцуулалтын   арга 2014.02.28 Нийтэлсэн Үгүй 2014.03.19 2014.03.31 44.0 “Мөнх   мандах жигүүр” ХХК, 2014.04 2014.05.05 2014.05.30 Ажил   бүрэн дууссан хүлээлгэж өгсөн
3 3 Булган   сумын наадмын талбайг зөөж шинээр барих ажил барилга   угсралт Асар,   хашаа, сандал, сүүдрэвч, дайман хаалга хийх Булган   сум 1-р баг         104.0            104.0 Булган   сум ЗДТГазар Нээлттэй   тендер 2014.02.28 Нийтэлсэн 2014.03.31 2014.03.29 2014.04.29 91.0 “ЦОД   ММ” ХХ, захирал Даримаа 2014.05.01 Ажил   бүрэн дууссан хүлээлгэж өгсөн
4 4 Булган   сумын зүүн талд үдэлт угталтын талбайн ажил барилга   угсралт Сүүдрэвч,   сандал, ширээ, хогний сав хийх Булган   сум 1-р баг             6.0                6.0 Булган   сум ЗДТГазар ОНОролцоо 2014.05.21 нийтлээгүй Үгүй 2014.06.03 2014.06.10 2014.06.10-нд   ямар ч бүлэг материал ирүүлээгүй тул засаг дарга шууд гэрээ байгуулах болсон
5 5 Булган   сумын баруун талд үдэлт угталтын талбайн ажил барилга   угсралт Сүүдрэвч,   сандал, ширээ, хогний сав хийх Булган   сум 1-р баг             6.0                6.0 Булган   сум ЗДТГазар ОНОролцоо 2014.05.21 нийтлээгүй Үгүй 2014.06.03 2014.06.10 2014.06.10-нд   ямар ч бүлэг материал ирүүлээгүй тул засаг дарга шууд гэрээ байгуулах болсон

Холбоотой мэдээ

Сэтгэгдэл бичих

Мэдээнд нийтлэгдсэн сэтгэгдлүүд нь сайтын албан ёсны байр суурь биш гэдгийг анхаарна уу

Нэрээ оруулна уу